Få historien bag klinikken beliggende på Roskildevej

Klinikkens historie

1966

Klinikken havde oprindelig til huse på adressen Roskildevej 327 på første sal, hvor nu DEKI sportspræmier har forretning.

I stueetagen lå der et posthus samt en slagter, som efter opførelsen af Rødovre Centrum i 1966 efterhånden måtte indse, at Roskildevej ikke længere var et hovedstrøg.

1976

Den daværende indehaver af klinikken, tandlæge Svend Mølsted Pedersen, flyttede i 1976 til den nyopførte ejendom Ørbygaard, som var et eksempel på nytænkning med plejehjem, beskyttede boliger og almene boliger samlet i et moderne ejendomskompleks.

Han var inddraget i planlægningen fra starten og fik derfor stor indflydelse på klinikkens indretning, der fra starten blev en topmoderne klinik.

1984

Som tandlægeassistent havde han allerede ansat tandlæge Robert Deneke, som i 1984 overtog halvdelen af klinikken, og som i 1989 blev kompagnon med tandlæge Elisabeth Salling, da Svend Mølsted Pedersen valgte at trække sig tilbage.

2006 – 2012

I 2006 solgte tandlæge Robert Deneke sin andel til tandlæge Kresten Bjørnholt, og i november 2012 har tandlæge Raili Jeppesen overtaget Elisabeth Sallings andel.

2017

Kresten Bjørnholt har pr. 1.1.2017 solgt sin andel til Raili Jeppesen, der fra denne dato driver klinikken alene.